HISTORIA

Hallfreda är en av Gotlands största gårdar med en lång historia som sträcker sig ända från 1300-talet - många intressanta händelser och en del sammanträffande inslag med vår nuvarande verksamhet.

 

 

 

 

 

"VANDRARHEM" FÖR MER ÄN 300 ÅR SEDAN

 

Hallfreda ligger på mellersta Gotland i en socken som heter Follingbo. Varifrån namnet Hallfreda kommer ifrån vet man inte riktigt men det sägs att det är uppkallat efter en prins i Danmark som hette Hallfred. Grunden av boningshuset på Hallfreda byggdes redan på 1300-talet. Eftersom Gotland tillhörde Danmark fram till 1645 så går det inte att hitta uppgifter före detta år i Sverige. Mellan 1645 och 1718 låg Hallfreda öde och under 20 år beboddes det av diverse lösdrivande personer.

 

 

 

 

 

PERSONALVÅRD REDAN PÅ DONNERS TID

 

Jürgen Heinrich Donner var en mäktig köpman från Lübeck som bland annat ägde det stora handelshuset Donner i Visby. Vid hans död 1751 tog hans då 25-åriga hustru, Anna Margaretha Lythberg, över hela rörelsen och köpte samtidigt Hallfreda. Hon var en mycket duktig affärskvinna och utvecklade snabbt företaget. Hon ägnade sig åt export av främst spannmål, tjära och trävaror och i Follingbo startade hon tobaksodling och ett såpsjuderi. Hennes affärskontakter i Tyskland kunde inte tro att en kvinna kunde stå bakom ett så stort och välkänt handelsimperium och blev därför ofta kallad ”Madam Herr Donner”.

 

Efter Madame Donners död tog ena sonen, Georg Mattias, över Hallfreda och även den angränsande egendomen Stafva i Barlingbo. Georg Mattias värnade mycket om sina underlydandes trevnad, så på söndagarna lät han kontoristerna på köpmanshuset i Visby komma ut till Hallfreda för att få lite lantluft. Här gick det livligt till, särskilt på sommarkvällarna då man roade sig med allehanda lekar. Det spelades pärk och varpa under det att den stora enekannan med hembryggd gotlandsdricku gick laget runt.

 

 

 

 

 

LUFT, LJUS OCH INREDNINGSTRENDER FÖR MER ÄN 200 ÅR SEDAN

 

Under Georg Mattias tid på Hallfreda lät han renovera och bygga till boningshuset som då fick en italiensk prägel. Han verkar ha tyckt om ljus och luft för huset försågs med för den tiden ovanligt många och stora fönster. När han 1793 byggde övervåningen försåg han också huset med handhamrat koppartak. Genom sitt handelshus hade han fått tag på koppar från Tyskland. 1990 lade den dåvarande ägaren Göran Von Corswant om taket, även detta i koppar för att i möjligaste mån av kulturhistoriska skäl bibehålla det gamla utseendet. Hallfreda är förmodligen det enda bostadshuset på Gotland med koppartak. Sådant ser man i regel bara på kyrkor och liknande byggnader.

 

2006 köpte Sveriges Lantbruksuniversitet Hallfreda som då varit i familjen von Corswants ägo i tre generationer sedan 1900.